Achtergrond

Stichting Toer de Dellen is in 2012 begonnen als initiatief van familie T. Kroes uit Oldebroek. Beide kinderen van dit gezin hebben in hun nog jonge leven te maken gehad met kanker. Gelukkig zijn zij genezen en is er weer toekomst voor hen. Na deze heftige periodes wilde het gezin iets doen voor KiKa en zo is het idee van Toer de Dellen ontstaan.

KiKa heeft als doel om de genezingskans van kinderen met kanker in 2025 naar 95% te vergroten. Om dit te realiseren, is er nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk. Toer de Dellen draagt graag bij aan deze onderzoeken, om zo de genezingskans van kinderen te kunnen vergroten. Al het geld dat met Toer de Dellen wordt opgehaald, zal dan ook gedoneerd worden aan KiKa om de onderzoeken te steunen.

‘Een gezond kind heeft 100 wensen, een ziek kind heeft er maar 1!’


Over KiKa

KiKa werft fondsen, die ten goede komen aan de zeven kinderkankercentra in Nederland. Dankzij informatie uit afgerond onderzoek, zijn de specialisten ervan overtuigd dat er nieuwe behandelingsmogelijkheden ontwikkeld kunnen worden om kinderkanker vaker te genezen en ‘vriendelijker’ te behandelen. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk om vernieuwend onderzoek in gang te zetten, specifiek gericht op kinderkanker.

KiKa steunt de onderzoeken waarmee de kinderkankercentra versneld therapieën beschikbaar willen maken voor een betere behandeling en genezing van kinderkanker. Minder pijn en strijd. Meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Dát is waarvoor KiKa uw steun vraagt.

Lees meer over KiKa op www.kika.nl