ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
Stichting Toer de Dellen is ANBI-erkend en geregistreerd onder RSIN 8513.37.934

Contactgegevens:
Stichting Toer de Dellen
Van Sytzamalaan 25
8096 AR OLDEBROEK
http://www.toerdedellen.nl
info@toerdedellen.nl

Doelstelling
De Stichting Toer de Dellen heeft ten doel:

  • Het inzamelen van geld voor de stichting ‘Stichting Kinderen Kankervrij’, gevestigd te Amstelveen
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van een sponsortoertocht.

Bestuurssamenstelling
De bestuurssamenstelling vindt u in dit document.

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding voor het uitvoeren van hun taken.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Er wordt jaarlijks een sponsortocht georganiseerd waarvan u een verslag in tekst en beeld kunt vinden op onze website of onze Facebookpagina: www.facebook.com/www.toerdedellen.nl.

Financiële verantwoording

  • Het financieel jaarverslag over 2012 is hier te downloaden.
  • Het financieel jaarverslag over 2013 is hier te downloaden.
  • Het financieel jaarverslag over 2014 is hier te downloaden.
  • Het financieel jaarverslag over 2015 is hier te downloaden.
  • Het financieel jaarverslag over 2016 is hier te downloaden.
  • Het financieel jaarverslag over 2017 is hier te downloaden.
  • Het financieel jaarverslag over 2018 is hier te downloaden.