Steun een bijzonder mooi doel!
...en organiseer iets leuks voor je medewerkers!

Word sponsor van Toerdedellen en doe mee met je bedrijf!

Sponsorpakket 1          € 100,00
 Logo op website
 Logo op presentatiebord bij start/finish

Sponsorpakket 2          € 200,00
 Logo op website
 Logo op presentatiebord bij start/finish
 > Spandoek langs route

Sponsorpakket 3          € 300,00
 Logo op website
 Logo op presentatiebord bij start/finish
 Spandoek langs route
 > Logo op Toer de Dellen pagina in Veluweland

Sponsorpakket 4          € 500,00
 Logo op website
 Logo op presentatiebord bij start/finish 
 Spandoek langs route
 > Logo op Toer de Dellen pagina in Veluweland
 > Reclameboodschap op beeldschermen tijdens evenement


Sponsorpakket op maat?
Wij bespreken heel graag de mogelijkheden met u, mail naar info@toerdedellen.nl

Positief in de publiciteit
Stichting Toer de Dellen geniet regionale publiciteit via diverse weekbladen, lokale radioprogramma’s en websites.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Als bedrijf Toer de Dellen steunen door inschrijfgeld en/of een sponsorpakket te kopen, geeft je bedrijf het MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) predicaat. Bovendien heeft de stichting de ANBI status. Sinds 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit maakt het extra aantrekkelijk om Toer de Dellen te sponsoren.

Directe giften
Directe giften zijn van harte welkom op ons IBAN rekeningnummer NL 96 RABO 0171 0733 47.